Polityka Prywatności

 

 

 

Polityka prywatności

Dokument Polityki prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora danych osobowych, Studio Spa Isabell, ul. Żwirki i Wigury 17/3, 87-100 Toruń. Administrator danych osobowych (ADO) spełnia w ten sposób obowiązek, o którym mowa w art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej: „RODO”.

W związku z prowadzoną działalność Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z RODO oraz obowiązującymi przepisami prawa, którym podlega z uwagi na prowadzoną działalność.

Administrator danych osobowych zapewnia przejrzystość przetwarzania danych osobowych poprzez informowanie, w momencie ich zbierania, o celu i podstawie prawnej przetwarzania. ADO zapewnia bezpieczeństwo i poufność danych oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu osobom, których dane dotyczą. Wszystkie dane są zbierane tylko w zakresie niezbędny do realizacji wskazanego celu oraz przetwarzane wyłącznie przez okres, w jakim jest to niezbędne i zgodne z przepisami prawa. Okres został określony przez ADO w wewnętrznych procedurach.

Administrator danych osobowych (ADO):

Administratorem Państwa danych osobowych jest Studio Spa Isabell, ul. Żwirki i Wigury 17/3, 87-100 Toruń. Zawsze kiedy mają Państwo pytania lub wątpliwości związane z tym co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, prosimy o kontakt na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na numer telefonu: 56 623 85 90.

Cele przetwarzania:

Przetwarzamy dane, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa.

  • w celu rezerwacji przez Państwa wizyty w naszym salonie
  • w celu potwierdzenia umówionej wizyty
  • w celu wykonania Usługi z zakresu medycyny estetycznej i masażu
  • w celu informowania o promocjach (cele marketingowe)
  • w celu organizacji szkoleń
  • w celu pozowania jako modelka w wykonywanym zabiegu
  • w celu rekrutacji kandydatów do pracy

Rodzaj i zakres danych osobowych:

  • W celu rezerwacji i potwierdzenia wizyty przetwarzamy Państwa imię, nazwisko, nr. telefonu, e-mail.
  • Na potrzeby świadczonej usługi z zakresu medycyny estetycznej i masażu przetwarzamy Państwa dane osobowe szczególnej kategorii, dotyczące Państwa stanu zdrowia. A także dane takie jak data urodzenia, opcjonalnie adres
  • W celach marketingowych przetwarzamy: numer telefonu, adres e-mail
  • W celu pozowania jako modelka w wykonywanym zabiegu: imię i nazwisko, numer telefonu, adres email, adres zamieszkania, data urodzenia
  • W celu przeprowadzenia szkolenia z Urzędu Pracy: imie i nazwisko, adres mail, numer telefonu, PESEL
  • W celu rekrutacji tylko dane podane przez kandydata,

Podstawa prawna przetwarzania danych:

  • W odniesieniu do realizacji i potwierdzenia wizyty art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – podjęcie działań na Państwa żądanie przed wykonaniem Usługi
  • W odniesieniu do wykonania Usługi medycyny estetycznej i masażu– Art. 6 ust. 1 lit, c , art. 9 ust. 2 lit. h) RODO – zapewnienie Państwu opieki zdrowotnej oraz na podstawie art. 23 i następne ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w celu udokumentowania Państwa stanu zdrowia oraz udzielonych Pani/Panu świadczeń zdrowotnych, a co za tym idzie odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych, w zw. z ustawami: z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
  • W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na cele marketingowe, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
  • W odniesieniu do modelingu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
  • W odniesieniu do przeprowadzenia szkoleń art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
  • W celu rekrutacji art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, Ustawa z dnia 26.06.1974 Kodeks Pracy (Dz. U. 2018 poz 108).

Okres przechowywania danych osobowych:

  • dane potrzebne zwykłe przez okres niezbędny do spełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z zawarcia z Państwem umowy, ADO ustala okres roku od ostatniej wizyty, po tym okresie klient otrzymuje status „klienta zapomnianego” a jego dane są usuwane.
  • dane o stanie zdrowia zbierane w wywiadzie przed wykonaniem usługi przez okres roku od momentu zakończenia świadczenia tej usługi lub przez okres dłuższy który może wynikać z sytuacji wskazanych w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  • dane przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody – do czasu wycofania zgody
  • dane przetwarzane w celu modelingu do czasu wycofania zgody w przypadku publikacji wizerunku, przez czas możliwy do reklamacji wykonanego makijażu-podstawa przechowywania danych osobowych ustanie w momencie upływu okresów, w jakim strona mogła zgłosić reklamację, art. 560 § 1 – uprawnienia zamawiającego z tyt. Rękojmi
  • dane przetwarzane w celu prowadzenia szkoleń, do czasu zakończenia szkolenia
  • dane przetwarzane w celu rekrutacji do zakończenia procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko. Na podstawie zgody kandydata przez okres roku w celach przyszłej rekrutacji lub do czasu wycofania zgody

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych,

  • żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
  • złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
  • przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
  • złożenia skargi do organu nadzorczego przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.
  • Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przekazywanie danych:

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione przez nas podmiotom zewnętrznym w przypadku prowadzenia postępowania sądowego w przypadku zgłoszenia roszczeń. W przypadku prowadzonej rekrutacji i wyboru kandydata dane będą udostępniane zewnętrznej firmie księgowo-kadrowej celem zawarcia umowy. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich, ani organizacji lub podmiotów trzecich innych niż wymienione w tej Polityce.

Powierzenie danych:

  • Firma kadrowo-księgowa
  • Booksy International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Łucka 2/4/6 lok. U4, 00-845 Warszawa, właściciel programu Versum

  • Firma odpowiedzialna za szkolenia od strony organizacyjnej

Polityka cookies:

Serwisy używają plików cookies (tzw. ciasteczka) pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane na komputerze Użytkownika (bądź innym urządzeniu, z którego korzysta). Strona internetowa prowadzona przez Administratora może wykorzystywać pliki cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Korzystający z serwisu akceptujesz wykorzystanie mechanizmu. Strona internetowa prowadzona przez Administratora może udostępniać pliki cookies podmiotom trzecim (Google AdWordsGoogle Analytics) w celach statystycznych oraz reklamowych. To Użytkownik decyduje czy chce, aby pliki cookies były zapisywane na jego komputerze. W każdym momencie możliwe jest wyłączenie mechanizmu cookies w przeglądarce. Serwisy internetowe korzystają z oprogramowania statystycznego analizującego ruch w serwisie. Korzystając z serwisów akceptujesz wykorzystanie oprogramowania. Wyłączenie plików cookies może spowodować, niedogodności w korzystaniu ze strony internetowej.

 


Zapraszamy

ul. Żwirki i Wigury 17/3

87-100 Toruń

Godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek 9-19

sobota 9-17

Umów się na wizytę

tel. (56) 623-85-90

Newsletter

Wypełnij poniższy formularz, aby być na bieżąco z najnowszymi promocjami

Obsługujemy płatności

S5 Box